AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV NOVEMBER 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om præstemanglen Nogle af jer har sikkert allerede bemærket det. Antallet af ansøgere til de ledige præstestillinger er faldet markant gennem de sidste år. Et embede der for ti-femten år siden havde 17 ansøgere eller flere, har måske, når det slås op igen pludselig kun 4, og det er beklageligt for det menighedsråd, der gerne vil have flere at vælge imellem, når der skal indkaldes til prøveprædiken. Hvert pastorat har jo sine traditioner og sine måder at være kirke på, og når man så gerne vil kalde en præst, der passer bedst til den lokale menighed og vice versa, kan 4 ansøgere være alt for få. Det kan selvfølgelig være lige meget, så længe man får den rigtige, men udgangspunktet er ikke det heldigste. Præstemanglen, som vi roligt kan kalde det, skyldes flere ting. For det første er der nogle store årgange, der lige i de her år, går på pension. Og de er ikke de ringeste, skulle jeg hilse og sige. For det andet er der desværre mange færdiguddannede teologer, der vælger at gå andre veje end præstegerningen. Og for det tredje rammer den såkaldte dimensionering hårdt på teologistudiet, hvilket betyder, at der på grund af af angivelig arbejdsløshed ikke kan optages så mange nye teologer på studiet. Den første og den sidste årsag kan I i menighederne ikke gøre så meget ved, men lad os se nærmere på årsag nr. 2, for jeg tror, at det har at gøre med menighedernes forventninger til præsterne og præsternes til menighederne. Præstens arbejde er jo noget for sig selv. Det kan vi vist godt blive enige om. Som præst skal du fortælle om det allervigtigste og allermest betydningsfulde, du har udstrakt frihed til at gøre det på din måde, og du skal være der for og blandt en masse mennesker, der har brug for dig, og det du står for. Men nogle gange kan det for en nyuddannet teolog være svært og lidt skræmmende fra den første dag på arbejdet at falde ind i et lokalmiljø og “knække koderne” til de måder, vi har indrettet os på lokalt i Folkekirken med forskellige menighedsrådsmedlemmer, kollegaer, ansatte og frivillige, som alle brænder for deres job og dertil med en ledelsesstruktur, der nogle gange kan være hundesvær at afkode. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER DECEMBER 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift