AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MARTS 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om stift, stiftsanalyser og folkekirkens indretning Kirkeministeriet har i det forgangne år fået foretaget en analyse af måden, vi arbejder og indretter os på i landets stifter. Det lyder måske lidt kedeligt. Men det er det ikke. Hverken for os i stiftet eller jer ude i menighederne. For det handler om, hvordan vi i stifterne bedst kan være der for jer og hjælpe jer ude i sognene. Ja, og så handler det også om, hvordan folkekirken bedst kan indrettes, sådan at vi alle sammen gør vores arbejde bedst muligt. Jeg tænker, at der er mange af jer, der på jeres arbejdspladser har været udsat for noget lignende. Jeg tænker, der er mange af jer, der har erfaringer med besøg af konsulenter, der skulle se på, om I rundt omkring på arbejdspladserne gør jeres arbejde på den mest eff ektive, hensigtsmæssige og økonomiske måde. For at vi gør vores arbejde på den mest eff ektive, hensigtsmæssige og økonomiske måde, kan vi alle da kun være interesserede i – både på den ene og den anden måde. Men vi ved også, at den slags analyser kan skabe frustrationer, når der laves om på vores arbejdsgange og rutiner, og de måder vi har indrettet os på. Kunne vi da ikke bare få lov til at passe vores arbejde, har mange sukket, på sygehuse, uddannelsesinstitutioner, plejehjem eller skoler, når deres arbejdsplads blev endevendt, og forslagene til ændringer og fornyelser pludselig stod i kø. Vi har en lidt særegen måde at indrette os på i folkekirken. Det ved I nok. Vi er jo ikke en organisation, hvor magten kommer fra oven. Tværtimod bygger vi hele tiden fra neden, hvor menigheden ønsker at få evangeliet forkyndt, hvor menighedsrådene vælges på demokratisk vis, kalder præster og holder kirke. Provsten og biskoppen vælges jo også af jer. Og som provstier og stifter er det vores opgave, at bistå jer i jeres daglige arbejde med at gøre ordet hørt. Vi skal oppefra få tingene til at blomstre nedefra. Sådan en magt fra neden er på en gang noget ret enestående og – for mange af os at se – meget værdifuldt. Men det kan også være noget værre bøvl. Især fordi det kan blive noget rodet og uoverskueligt engang imellem. Og fordi der ikke er en eller anden øverste chef eller central bestyrelse, der kan slå i skrivebordet og sætte sin vilje igennem. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER APRIL 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift