AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MAJ 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Præstens arbejde Som nogle af jer måske kan huske, så landede der sidste år, og under stort rabalder, en arbejdsmiljørapport rundt omkring på de folkekirkelige skriveborde. Rapportens konklusion var ret så chokerende, da den viste, at der var/er et stort mobbeproblem i folkekirken, især blandt præsterne. Kirkeministeren talte i den anledning med store bogstaver. Forståeligt nok. Og hun bad – også forståeligt nok – biskopper, provster, præster og menighedsråd – om at få gjort noget ved problemet. Her i Aarhus Stift besluttede arbejdsmiljøudvalget at gennemføre en ny undersøgelse med særligt fokus på det psykiske miljø. Det vil sige, at de i forvejen hårdt prøvede præster skulle trækkes med endnu en spørgeskemaundersøgelse. Og lad mig lige tilføje, at jeg fuldt ud forestår irritationen over igen at skulle sidde og krydse af og svare på spørgsmål, man måske selv synes er overfl ødige. Men tak fordi så mange af jer gjorde det! Det har nemlig gjort os, der har med arbejdsmiljøet at gøre meget klogere på mange ting. Vigtigst af alt gjorde det os klogere på, at der i Aarhus Stift IKKE fi ndes mobning i det omfang, der kom til udtryk i den landsdækkende rapport. Ikke, at der ikke er problemer eller udfordringer med vores arbejdsmiljø. For det er der. Mange præster føler en stor arbejdsbyrde og en manglende sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, ligesom det kan være svært at fi nde en passende balance mellem såkaldte ”kan-” og ”skal-opgaver”. Men regulær mobning – altså det at en person regelmæssigt og over længere tid og på grov vis udsætter en anden person for krænkende handlinger – fi ndes altså ikke i det omfang, vi frygtede. Det skal selvfølgelig ikke få os hen i hængekøjen. Vores alarmklokke skal fortsæt ringe højt og gennemtrængende, hvis vi på nogen måde oplever den slags på vores fælles arbejdsplads. Og så skal vi selvfølgelig være rigtigt meget opmærksomme på de andre problemer, der påpeges. For hvad skyldes det, at arbejdet vokser mange af os over hovedet, så vi nogle gange synes, at det fylder det hele? Og hvad gør vi ved det? NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER JUNI 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift