AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV JANUAR 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om sorgen og den sørgende Godt nytår først og fremmest! Håber, I er kommet nogenlunde godt fra start. Jeg er, om end det begyndte lidt på den hårde måde med et g191 re dage langt bispemøde fra og med den 2. januar. Jeg er ikke særlig god til møder. Det indrømmer jeg. Slet ikke når de varer i g191 re dage. Det kan være svært at koncentrere sig lige meget om alle punkterne på dagsordenen. Tankerne har det med at gå på langfart, og pludselig sidder de andre og taler om noget, man ikke rigtigt ved, hvad er. Så er det godt, at der er et referat, man kan løbe igennem, når man er hjemme igen. Og det var netop ved gennemlæsningen af referatet, at jeg faldt over et punkt, jeg gerne vil dele med jer. Det handler om sorg og sorgbearbejdelse. Sorg er jo noget, der rammer de g192 este mennesker på et eller andet tidspunkt i livet. Nogle har erfaret en dyb sorg, de aldrig rigtig kommer over. Andre kender nogen, der har det sådan. Det er som om, at der for tiden er kommet meget fokus på sorg og sorgbearbejdelse. Hvordan sorg skal bearbejdes, og hvordan vi bedst kan være der for den sørgende. Faktisk bliver sorg snart en diagnose, lægen kan stille, hvis det i særlige tilfælde kan blive nødvendigt. Men alt det med sorgen og den sørgende er jo mildest talt ikke noget, der er nyt for os i kirkelige sammenhænge. Sjælesorgssamtaler, begravelser, besøg hos de efterladte, det er noget enhver præst og enhver kirke har endog rigtig meget med at gøre. Det er en kirkelig kerneydelse, fordi vi i allerhøjeste grad har noget at sige ind i den sammenhæng, både til håb og trøst. Ja, hele vores kirke bygger på, at sorg og død ikke er det sidste og eneste, der er at sige om vores menneskeliv. Salmerne vi synger, teksterne vi læser, vores kirkegård, billederne i kirken, alt det peger jo hen på en trøst ind i sorgen. Alligevel er det som om, at kirken og det kirken bygger på er underligt fraværende i meget af det fokus, der for øjeblikket er på sorgen og den sørgende. Ikke mindst i medierne og de debatter og tiltag der foregår rundt omkring. Ja, der lyder ligefrem kritik fra forskelligt hold af, at det for mennesker i sorg kan være svært at g191 nde og få øje på, hvad folkekirken tilbyder og kan. Det er måske en kritik, der kan være lidt svær at tage alvorlig for os, der er fortrolige med folkekirken og dens ydelser. Ikke desto mindre er det noget, der høres i g192 ere sammenhænge, hvilket nok har at gøre med, at ganske mange mennesker netop ikke er fortrolige med det, vi står for. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER FEBRUAR 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift