AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV AUGUST 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om uddannelseskonsulenten og de nye præster Sikke en sommer! Håber, at I fi k mulighed for at nyde den trods tørke og dårlig høst. Nu, mens jeg skriver dette, falder regnen tungt, og plænen begynder så småt at genvinde sin grønne farve. Sommeren begynder igen at ligne sig selv. I dag vil jeg skrive til jer om en ny stilling, der er oprettet her i stiftet, og om den person der er ansat i stillingen. For det er en stilling og person mange af jer, vil få med at gøre, når og hvis I ansætter en ny præst eller får en ny præst midler tidigt ansat i et vikariat el.lign. Det drejer sig om en såkaldt uddannelseskonsulent, der i et samarbejde med jeres provst skal hjælpe de nye præster på plads i embedet og sørge for, at vedkommende får den efteruddannelse, han eller hun skal. Der er rigtig meget, man skal lære i overgangen fra et langt universitetsstudium til et embede som præst på landet eller i byen. Udover alt det en præst nu en gang skal – gudstjenester, begravelser, konfi rmander, husbesøg osv. – er der også opgaven med at indrette sig med menighed og menighedsråd, kollegaer, betjening og alle de andre, der har budt en velkommen. Der er meget i præstegerningen, man ikke kan læse sig til, men må lære, når man er midt i det. Og det skal uddannelseskonsulenten bistå med ved at følge den nye præst på vej ind i embedet. Jeg kan huske, da jeg selv begyndte som præst for 125 år siden. Det var først, da jeg stod på prædikestolen eller sad i en begravelsessamtale eller var til menighedsrådsmøde, at et langt teologistudium begyndte at falde på plads. Der var meget, jeg skulle fi nde ud af. Og lige netop her kommer uddannelseskonsulenten ind. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER SEPTEMBER 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift