AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV APRIL 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om arbejdskonfl ikt og religionsfrihed Den kedsom vinter gik sin gang, og nu er det vist også blevet alvor med det forår. Hver dag noget nyt der springer ud i haven og i skoven. Jeg kunne godt tænke mig her at citere nogle gode linjer fra Morten Børups forårssalme, ”Frydeligt med jubelkor”. Men jeg kan ikke beslutte mig. Der står så mange fi ne og rigtige ting. Så tag og syng den i stedet. Mon ikke også jeres præst får sat den på salmetavlen en af de kommende søndage. Det er desværre et lidt forsinket nyhedsbrev, I får her i slutningen af april/ begyndelsen af maj. Jeg har holdt lidt igen, fordi jeg ventede på, hvad resultatet ville blive af de langstrakte overenskomstforhandlinger. Men da der i skrivende stund intet nyt er, vælger jeg at sende nyhedsbrevet ud nu, uden at vide, om der virkelig bliver strejker og lockout. For som bekendt kan en strejke og en lockout jo gå hen og præge vores lokale kirkeliv med afl yste gudstjenester, konfi rmationer, begravelser/bisættelser og andre kirkelige handlinger til følge. Det vil mildt sagt være en uheldig situation for alle de berørte og for vores folkekirke som sådan. Men vi er nu engang, som så mange andre i det her land, underlagt love og regler på arbejdsmarkedet, hvilket altså, i den givne situation, kan medføre, at overenskomstansatte præster skal strejke eller bliver lockoute og deres arbejde ikke gennemføres. Ligesom den kirkelige betjening kan blive forhindret i at udføre deres arbejde på en lang række områder. Skulle det ske, vil situationen i sagens natur være svær at forudse og planlægge sig ud af, men jeg har aftalt med provsterne, at udfordringerne må klares lokalt, og i den rækkefølge de opstår. Det vil sige, at I, hvis det bliver, trygt kan henvende jer til jeres lokale provst med tvivlsspørgsmål og med henblik på råd og vejledning og for at høre, hvordan man bedst kan gribe de konkrete udfordringer an. Jeg håber inderligt, at I, mens I læser dette, kan sige, at det heldigvis ikke blev til noget. Men ellers vil jeg opfordre jer til at holde hovedet koldt, spørge jer for og arbejde på at mindske de skadevirkninger det eventuelt kan få for folkekirken. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER MAJ 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift