AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017 Kære menighed, menighedsråd og præster! Møder om det vi tror på Det var så den sommerferie. Hurtigt gik det. Håber, I nød det. Jeg gjorde i hvert fald. Men nu, skal jeg love for, er vi i gang igen. Og det er godt nok, for der sker rigtig mange og spændende ting her i sensommeren og det tidlige efterår: festuge, byfester, skolestart og konfi rmandstart, arrangementer og events af enhver slags, ny foredragssæson, og hvad har vi. Her i stiftet begynder vi sæsonen med det traditionsrige landemode, hvor vi samles i Aarhus Domkirke for at holde gudstjeneste og kreere de nye provster, der måtte være kommet til indenfor det sidste år. I år var det provsterne i Skanderborg og Randers Søndre provstier, vi sagde velkommen til. Næste år bliver det en ny provst for Norddjurs Provsti. Der har imidlertid – og desværre – ikke været tradition for et særligt stort fremmøde af menighedsrådsmedlemmer og præster til vores landemode. I hvert fald ikke sammenlignet med de fl este andre stifter, hvor det er en ret stor begivenhed. Jeg har overvejet om, der er noget vi kan gøre for at få fl ere med. Det kunne jo også være en god anledning for jer til at tage nogle ting op af fælles interesse og en god anledning for mig til at møde jer og fortælle lidt om, hvad jeg går og gør og tænker. Jeg ved godt, at vores udfordring er, at vi er et meget stort stift, og at vi er privilegerede med mange tilbud og mange arrangementer både i kirke og by. Der er meget og mange at konkurrere med. Ikke desto mindre vil jeg tage det op med vores nyvalgte stiftsråd, om vi kan fi nde en god form, der kunne gøre landemodet mere attraktivt for jer at deltage i. Da jeg begyndte her i embedet for præcis to år siden, tilbød jeg at komme rundt til cafémøder, hvor jeg kunne møde jer over en kop kaff e sådan ved fyraftenstid, og hvor vi kunne lytte lidt til hinanden. Jeg vil gerne fortsætte traditionen, men denne gang vil jeg især gerne tale med jer om det, vi tror på, og som vi kommer i kirke for at høre om. Jeg får ofte henvendelser fra forskellige mennesker, der gerne vil drøfte trosbekendelse og fadervor, dåb og nadver med mig. Bestemt ikke fordi man vil forkaste det, eller fordi man ikke tror på det; men fordi rigtig mange gerne vil spørge ind til, hvad det handler om, og hvorfor vi og/eller præsten siger, synger eller beder, som vi og/eller præsten gør. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER OKTOBER 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift