AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om at befri gudstjenesten Februar måned har, set fra min stol, været præget af domkirkens kirkespil, ”Befri Gudstjenesten”. Nogle af jer har måske selv overværet det, mens andre kun har læst om det. Men I har nok alle fået indtryk af, at stykket har kaldt på mange og forskellige reaktioner. I aviserne har indlæggene spændt lige fra vrede og vilde beskyldninger, over klog og konstruktiv kritik til stor begejstring. Nogle fi nder, at stykket præsenterer en parodi på gudstjenesten med en forfl adiget gengivelse af trosbekendelse, nadver og prædiken. Andre – mest dem der selv har overværet forestillingen – synes der imod at der kastes et nyt og opklarende lys over de gamle led og ritualer, så man forstår dem på en ny måde. Jeg har ikke tænkt mig at anmelde kirkespillet i det her nyhedsbrev. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at rigtigt mange fi nder det alt andet end ligegyldigt med den gudstjeneste, kirkespillet handler om. Teater Svalegangen som har stået for manuskript og opførelse, siger selv, at de har ønsket den provokation, der fører til diskussion og eftertanke. Hvad diskussionen angår, er det lykkedes for dem, må man nok sige. Hvad eftertanken angår, så afhænger den af, om diskussionen også kan blive konstruktiv, om vi bliver i vores skyttegrave, eller om vi, som det så ofte sker med den slags events, har glemt det hele om 14 dage. Kirkespillet rykkede ikke så voldsomt meget på mine holdninger (som jeg gav udtryk for i det sidste nyhedsbrev). Men de meget delte meninger om stykket får mig til at spørge om de modsatrettede følelser, det fremkaldte, også vidner om et voksende skel i folkekirken? Et skel, på den ene side, mellem os, der er glade for gudstjenesten, som vi kender den så godt, og som vi gerne vil beholde den. Og, på den anden side, dem, der længes efter nogle nye og anderledes veje ind i den. Hvad sidstnævnte gruppe angår så, tror jeg ikke, at de nødvendigvis ønsker, at vi skal gøre som i kirkespillet med ny trosbekendelse, kulinarisk nadverfejring eller debat i stedet for prædiken. Jeg tror nærmere, at mange ønsker lidt bedre at forstå, hvad det alt sammen betyder. Hvad betyder ordene i trosbekendelsen? Hvordan skal vi forstå trosbekendelsen? Hvad sker der i nadveren? Hvad betyder de store ord i præstens prædiken? NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER APRIL 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift