AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MAJ 2017 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om præstegårde I dag vil jeg skrive til jer om præstegården. Præstegården er en umistelig del af vores folkekirke og vores måde at være folkekirke på. Men på det sidste har præstegården også optrådt i nogle af de lokale medier som en genstand for forargelse. Især hvis den er blevet sat i stand for et beløb, nogle synes er alt for stort. Hver gang falder det så tilbage på menighedsrådet og provstiudvalget, som i avisernes ledere eller af vrede borgere beskyldes for at ødsle med off entlige midler. Men lige meget hvor godt de forklarer sig, er det ikke altid, der lyttes. Når forargelses-toget kører, er nok så gode argumenter ikke altid i stand til at standse det. Mit indtryk her fra stiftet er nu, at menighedsråd og provstiudvalg er gennemansvarlige mennesker, der har påtaget sig et stort og vigtigt arbejde for deres kirke og lokalområde. De er sig i den grad bevidst, at de forvalter off entlige midler, og de gør det så godt og samvittighedsfuldt, de kan. Med til deres opgaver hører så også det at have ansvar for nogle off entlige bygninger, som nogle gange er af en anseelig alder, og som deres lokale præst SKAL bo i med sin familie, men med mulighed for også at have folk på besøg og føre uforstyrrede samtaler. I det her land har vi mange regler og love for de hensyn man som off entlig myndighed skal tage, når man har med off entlige bygninger og boliger at gøre, og så KAN det nogle gange blive dyrt. Især i de større byer, hvor boligvurderingerne og huspriserne er så meget højere. Men vi kommer heller ikke uden om, at der er stærke følelser forbundet med præstegårdene. Følelser præget af kærlighed og omsorg fordi præstegården ofte er en vigtig del af et lokalmiljø, hvor så meget andet måske forsvinder fra. Følelser, der kan blive til vrede, hvis præstegården rives ned, sælges eller fl yttes på grund af strukturændringer. Eller det kan, som sagt, blive til forargelse eller frustrationer, hvis man synes, at der bruges alt for mange penge på den i forhold til hvad de andre på vejen bruger på deres bolig. Men i forbindelse med dette sidste er det værd at huske, at præsten og præstens familie til forskel fra andre: a) ikke selv vælger deres bolig, b) ofte har off entlige lokaler under samme tag, c) ikke kan bygge til, lave om eller indrette haven, som de selv vil, d) ikke har mulighed for at spare op i den, og e) hvis præsten dør skal familien være ude inden tre måneder. Præstegården er ikke beregnet alene for dem, der fl ytter ind, men også for dem, der følger efter. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER JUNI 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift