AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV Kære menighed, menighedsråd og præster! Ribe er en smuk by. Den fl ade marsk og det majestætiske domkirketårn. Men der var koldt den grå småblæsende dag i januar, hvor jeg kom forbi. Biskopperne har nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal handle om liturgien i gudstjenesten – altså hvilke ritualer vi anvender – og jeg var inviteret til at sige noget mere eller mindre klogt i den anledning. For biskoppen er jo den, der skal godkende eller sige til eller fra, hvis præst og menighedsråd foretager større ændringer i måden at holde gudstjeneste på. Det er ikke nogen hemmelighed, at meget af det, der sker, går under biskoppens radar. For – vil nogen måske sige – hvad skal vi da blande ham ind i det for? Men her må jeg lige rømme mig lidt. For liturgien, måden vi holder gudstjeneste på, er faktisk ret vigtig. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det handler jo bl.a. om hjemlighed og genkendelighed, altså at vi følger en bestemt måde at gøre og sige tingene på i kirkens rum. Alt det man syntes var forfærdeligt kedeligt, da man var yngre og altid på vej. Men som man bliver gladere for, jo ældre man bliver, fordi så meget andet går alt for hurtigt. En fast liturgi kan man falde ind i, hvile i og lade ordene – de vigtige ord der lyder i kirken – komme til sig. Men så vil andre af os måske sige: hvad så med alle dem, der ikke kender til den faste liturgi? De kommer let til at føle sig udenfor, som turister eller opdagelsesrejsende i deres egen kirke. Se bare på de stakkels dåbsgæster, der sidder og ser sig nervøst tilbage for at se, hvornår vi andre rejser os. Måske var det bedre, at vi forsøgte os med at ændre lidt i nogle ritualer, gør dem mere meningsfulde for andre end dem, der kommer trofast. Og det er lige præcis, hvad nogle præster og menighedsråd arbejder med (og det skal de være enige om!), og det kan der også komme noget rigtig godt ud af. Så det er ikke helt så enkelt det her med gudstjenestens liturgi, og derfor har biskopperne sat nogle forstandige mennesker til at arbejde med, hvordan vi fremover bedst indretter os, sådan at vi BÅDE kan tage hensyn til dem, der gerne vil have genkendelighed OG dem, der er parat til at gå nye veje. Vi er mange slags i den danske folkekirke – både de forsigtige og dem der vil ud over stepperne - og derfor er vi også nødt til at gå grundigt til værks, når vi arbejder med ændringer i liturgien. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER MARTS 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift