AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV JULEBREV 2017 Kære menighed, menighedsråd og præster! Jeg ved godt, at jeg snød jer for et nyhedsbrev i november måned. Det vil jeg nu forsøge at råde bod på med et lidt længere et af slagsen, hvor jeg også får samlet lidt op på nogle af de vigtige ting, der er sket her i stiftet i årets løb. Nyhedsbrevet her er også et jule- og nytårsbrev, min jule- og nytårshilsen til jer, med tak for det forgangne år og lidt udblik til det nye. Stiftets kommunikation Måske sidder I og savner stiftsårbogen, som jo er udsendt her fra ved juletid igennem snart mange år. Men stifstrådet har besluttet, at indstille udgivelsen, fordi en række tilkendegivelser har forvisset os om, at stiftsårbogens tid er omme. Nyhedsbrevet har jo erstattet en del af kommunikationen mellem stiftet og jer, og vi har besluttet i stedet at prioritere en kommunikation, der ikke er rettet så meget mod os selv i den folkekirkelige inderkreds som mod folkekirkemedlemmer og den brede off entlighed i al almindelighed. Vi har indledt et samarbejde med nogle af landets øvrige stifter om at udgive et tidsskrift Folk & Kirke, der udkommer en gang om året, og som er af så høj kvalitet, både hvad angår indhold og layout, at det rækker ud til en bred læserkreds på landsplan. Tidsskriftet vil blive omdelt og lagt ud, hvor folk færdes. Er I interesserede i at aftage et vist antal, må I meget gerne meddele det til os på stiftet. Det tidligere Folkekirkeinfo er nedlagt, men en række af deres hidtidige aktiviteter indgår i stiftsrådets kommunikationsudvalg, hvorfra der fremover vil udgå en række indslag med bredt folkekirkeligt sigte på de sociale medier, ikke mindst på Facebook. Får I alt for stærke abstinenser efter stiftsårbogen kan I via dette link https://tinyurl.com/ydyyz8r3 læse årsberetninger fra stiftets provstier, hvor provsterne, fortæller løst og fast om årets gang i deres og jeres provsti. Og som I nok ved, så foregår der rigtig meget. Nyvalg og nyansættelser I de sidste par år er der indsat nye provster i Aarhus Søndre, Randers Nordre og Søndre samt Skanderborg provstier. Senest er der indstillet en ny provst til Norddjurs Provsti. Vi er et stort stift, så der er også blevet indsat ganske mange præster. Henover de sidste måneder har jeg været NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER JANUAR 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift