AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV Kære menighed, menighedsråd og præster! Så er 2017 ved at være på skinner. Hverdagene er så småt ved at rulle i gang. Her de første dage i januar føles det måske som en acceleration med kold motor. Men alt andet lige er det jo godt nok for alle os, der holder af hverdagen. Og helligdagene med for den sags skyld. Det er jo ordene, der lyder i vores kirke søndag formiddag, der gør ugen godt begyndt og giver os kræfter og mod til at komme videre. Som biskop har jeg nogle faste rutiner, der skal følges ved det nye års begyndelse. Jeg skal for det første til Dronningens nytårskur på Christiansborg og så skal jeg mødes med mine bispekollegaer for at drøfte forskellige ting, der har fælles interesse for os i folkekirken. Når man er til kur hos dronningen handler det mest om at vente i de smukke audienslokaler, før man kaldes ind for at ønske regenten med familie et godt nytår. Ventetiden bruges på at sludre med de andre, der venter, se på de mange fl otte uniformer, drikke en kop kaff e og så spekulere lidt over, hvad det her egentlig skal til for. Et kort svar er nok, at vi på den måde bekræfter, at Danmark er et rige med dybe rødder, hvor vi stadigvæk hænger sammen og er loyale overfor det, vi har til fælles. Udenfor på slotspladsen var der skarpt bevæbnet politi og et sikkerhedsopbud som aldrig før. Vi lever i en urolig verden. Sammenhængskraft er ikke en selvfølgelighed. Så vi skal glæde os over den, og vi skal ikke mindst glæde os over, at vi som folkekirke bygger med på den og har noget uendeligt vigtigt at bidrage med. På bispemødet var der ikke tid til lediggang. Vi holdt hen over fi re lange dage møde med hinanden og med forskellige delegationer, der gerne ville mødes med os. Til sidst tror jeg nok, vi så lidt trætte ud. Men det var vigtige ting, der skulle drøftes. Ikke mindst den truende mangel på præster, der blandt fl ere ting skyldes, at universiteterne har fået sat begrænsninger på, hvor mange studerende de kan optage på de forskellige studier. Det betyder, at der ikke kommer nok teologiske kandidater ud i den anden ende, og at vi så står tilbage med færre og færre ansøgere til embederne. Det er vi selvsagt nødt til at gøre noget ved. En anden vigtig ting vi drøftede var det stigende antal kristne, der kommer til Danmark, og som både føler sig hjemme i deres egne menigheder og i folkekirken. Spørgsmålet er: kan vi forsøge os med et samarbejde og en gensidig tilnærmelse NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER FEBRUAR 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift