AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV Kære menighedsråd! Glædelig advent, og godt nyt kirkeår. Nu tager vi hul på en ny periode i det kirkelige arbejde, og derfor et stort velkommen til jer, der er nye medlemmer af et menighedsråd her i vores stift. Der er i den senere tid blev talt meget om, at vi danskere ikke mener, at vi er så religiøse, at det gør noget, og at folkekirken ikke spiller en rolle i vores liv, at medlemstallet falder, og at Danmark er ved at blive afkristnet. Vi ved dog også, at rigtig mange danskere søger kirken for at fi nde et ståsted, for det har vi brug for i en uforudsigelig verden. Der er meget af det, der sker i verden lige nu, der foruroliger os, og via de eff ektive medier bliver vi konstant underrettet om det. Derfor er der mere end nogensinde behov for, at vi også bliver mindet om, hvad vi bygger på, og at vi har et sted, vi kan gå hen med vores tanker og vores bekymringer. Så det er en vigtig opgave, I skal løfte. Sammen med hele jeres menighedsråd skal I sætte rammerne for, at det budskab vores kirke bygger på, høres af så mange som muligt. Der sker mange spændende, vigtige og vedkommende ting rundt omkring i sognene i Aarhus Stift. Der bliver arbejdet for børn og unge, for socialt udsatte og ensomme ældre. Der bliver holdt gudstjenester, begravelser, undervist konfi rmander og meget andet. Jeres præster trækker et stort læs i det daglige. Vær gode ved dem og husk, at de også skal have tid til at forberede sig ordentligt. De skal møde mange forskellige mennesker med det kristne budskab, og det møde skal helst ikke glemmes, fordi vi skal holde alle mulige andre møder. Jeg tror det er sundt med jævne mellemrum, at vi husker hinanden på, hvad vi er her for, og måske blive bedre til at sortere ting fra, hvis de ikke er nødvendige. På den måde kan vi bedre være der, hvor vi skal være. Og det er bl.a. der, hvor dåbstallet falder, og hvor folk melder sig ud, fordi det kristne budskab er dem fjernt og ligegyldigt. Vi kan selvfølgelig ikke besøge dem alle sammen, men vi kan arbejde for, at de, når de kommer i berøring med folkekirken, oplever mødet som både godt og meningsfuldt. Her skal menighedsråd og præster (og biskoppen med) være til stede med al den kvalitet, vi kan mønstre. Det her nævner jeg også, fordi jeres præster fremover kan blive bedt om at træde til, hvis en kollega er blevet syg eller har orlov. Hidtil har vi fra stiftets side mobiliseret en vikar, men da vi har haft mange sygemeldinger i år, er vi nødt til NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER JANUAR 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift