AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MARTS 2019 Kære menighed, menighedsråd og præster! Påskehilsen fra Beirut Jeg havde den fornøjelse for et par uger siden at prædike ved søndagsgudstjenesten i Beiruts evangeliske kirke. Ikke fordi det var så anderledes at prædike der, som i en hvilken som helst anden kirke i stiftet. Bortset fra at det foregik på engelsk, at menigheden var arabisktalende, og at der optrådte et velsyngende kor af danske provster, så var det såmænd alt sammen meget genkendeligt. I kirkedøren stod kirkens pastor Habib og hilste på og sludrede med menigheden som enhver anden dansk præst efter gudstjenesten. De kyssede mere, end vi plejer at gøre. Det kunne vi måske tage op til overvejelse. Ude på kirkepladsen, hvor solen skinnede og kirkekaffen blev drukket, stod et par bevæbnede soldater og røg en smøg. Afspærringer og kontrolposter kunne anes her og der. Rundt omkring i det morgenstille lå andre kirker for andre trossamfund og henne om hjørnet den store Mohammad Al-Amin Moske. For sådan er Beirut og Libanon: mange trosretninger, mange forskelle og mange flygtninge (Syrien er nærmeste nabo). Ufreden og den sekteriske og religiøse vold Beirut stadigvæk er mest kendt for, lurer hele tiden lige under den fredelige overflade. Men sådan er det desværre blevet så mange steder. I så ellers fredelige byer som Utrecht og Christchurch boblede det pludselig op til overfladen. Vi ved, at det efterhånden kan ske hvor som helst. Modsætninger tegner billedet både politisk og religiøst, både ude og herhjemme. Derfor er det så desto meget vigtigere hele tiden at arbejde på bedre at kunne håndtere dem. Vi er allerede givet meget: med vores fælles historie, vores demokratiske institutioner, vores skole og vores folkekirke. Derfor er det nogle gange lærerigt at besøge andre lande så forskellige fra vores. Vi ser tydeligere, hvad vi har, og hvad der er værd at holde fast i, så godt vi formår. Vores folkekirke – for nu at vende tilbage til den – er en stor “modfortælling” til de opsplittende tendenser, vi møder både politisk og religiøst, når man ønsker at bygge sig selv op på modsætninger og hævde sig selv ved at møde andre med had og foragt. I evangeliet vi bygger på, hører vi – ikke mindst her i tiden op til påske – hvordan Jesus kæmpede imod de tendenser og den måde at tro på hos sin egen samtids religiøse NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER APRIL 2019 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 2016__december 2017__januar 2017_februar 2017_marts 2017_april 2017_maj 2017_juni 2017_september 2017_oktober 2017_december 2018_januar_ 2018_februar 2018_marts 2018_april 2018_maj 2018_juni_juli 2018_august 2018__september 2018_november 2018_december 2019_januar 2019_februar